Ettevõttest

Smart Production Managementi meeskonnaliikmed omavad enam kui 20 aastast kogemust tootmis- ja teenindusettevõtetesse investeerimisel, ettevõtete ja investeeringute juhtimisel. Muuhulgas on osaletud ettevõtete omandamisel ja nende juhtimisel Baltikumis, Skandinaavias, Venemaal, Hiinas, Saksamaal, Poolas ja mitmetes muudes riikides.

Eesti on ajalooliselt olnud lääne ja ida ühenduspunktiks. Geograafiline paiknemine on sundinud õppima tundma koostööpartnereid nii läänes kui ka idas, suutma hakkama saada mõlematega. Ka meie meeskond on kogenud äriliste suhete loomisel ja haldamisel ning hoiab ajalooliselt kujunenud traditsioone. Teame mis on usalduse hind ja oskame seda hoida ka erinevaid osapooli ja huvisid liites ning lahendusi otsides.

Muuhulgas on meie meeskond suutnud edukalt koostööd teha endast kordades suuremate riikide territooriumil investeeringute tegemisel ja juhtimisel, sh probleemsete investeeringute ülevõtmisel ja edulugudeks muutmisel

Oleme teinud kaardil märgitud riikide ja rahvustega pikaajalist tööd ning suudame nendega rääkida nende emakeeles.

Teenused

Kriisijuhtimine
Lisaks tavapärastele nõustamisteenustele tekkis 2020 esimeses kvartalis suur nõudlus ettevõtete kriisinõustamise järele. Meie meeskonna eesmärk on ettevõtete ja ettevõtjate toetamine: - probleemide detailsel kaardistamisel ja kriisiplaani koostamisel; - keerulises olukorras pikema horisondiga arvestamisel; - erinevate strateegiate väljatöötamisel, mis arvestavad ka negatiivsete lahendustega; - likviidsuskriisi lahendamisel, sh suhtlus pankadega ning kapitali kaasamine; - meeskonna analüüsil; - kommunikatsioonil töötajatega ning lahenduste leidmisel töötajate motiveerimiseks ja kriitilise meeskonna säilitamiseks; - alternatiivsete tegevusvaldkondade/turgude/klientide analüüsil.
Ettevõtete kui investeeringute juhtimine
Investeeringute aktiivne juhtimine nõuab fookust, aega ja tähelepanu, mida ettevõtte omanikul alati ei ole. Pakume võimalust anda oma ettevõtte strateegiline juhtimine professionaalse meeskonna kätte, kes leiab ja viib ellu parimaid lahendused ettevõtte väärtuse kasvatamiseks. Aktiivse juhtimise esimese sammuna paneme paika konkreetsed eesmärgid, kuhu äri peab valdusperioodi jooksul liikuma.
Ettevõtete müügieelne nõustamine
Nõustamine ettevõtte osanikele ja investoritele, et leida parim viis väärtuse realiseerimiseks. Aitame tuvastada valukohad, mis vajavad enne potentsiaalset tehingut korrigeerimist, võimaldamaks väärtuse maksimaalne realiseerimine. Tegevused võivad sisaldada äritegevuse laiapõhjalist reorganiseerimist või väiksemaid muudatusi, näiteks juriidilist struktuuri korrastamist, et hilisema faasi due diligence ei tooks välja halbu üllatusi.
Auditid ja soovitused süsteemide muutmiseks
Jooksva äritegevuse ja strateegia audit eesmärgiga tuvastada põhiprobleemid, mis takistavad ettevõttel oma potentsiaali maksimaalset realiseerimist. Audit võib hõlmata kogu ettevõtet või olla valdkonnapõhine ja katta näiteks juhtimist, tootmist, strateegiat või finantsvaldkonda. Lisaks nõustame auditi tulemuste põhjal, kuidas saaks ettevõtte protsessi parendada kasutades tänapäevaseid SaaS tarkvaralahendusi.
Jooksev ärinõustamine
Ärinõustamine eesmärgiga lahendada konkreetne probleem, mis takistab äri kasvatamist, tuginedes meie meeskonna kompetentsidele. Pakume nõustamist nii projekti- kui ka tunnipõhiselt.
Uute juhtide valikul konsulteerimine
Ettevõtte juhi valik on ettevõtte väärtuse säilitamise ja kasvatamise seisukohalt üks olulisemaid otsuseid ning samas ka omaniku jaoks üks raskemaid. Tihti tuleb kasuks, kui protsessi kaasata ka väliseid eksperte, kes aitavad juhivaliku otsust valideerida ning seeläbi omanikule kindlust juurde anda.
Finants- ja maksunõustamine
Ettevõtte finantsseisu ja maksude põhjalik analüüs ja hinnang. Analüüsime finantsprotsesside efektiivsust, finantsdistsipliini piisavust ning kapitalistruktuuri optimaalsust. Anname hinnangu ettevõtte finantstervisele ning esitame ettepanekud finantsseisu parandamiseks, protsesside efektiivsemaks muutmiseks ja kapitalistruktuuri muudatusteks mis võimaldavad paremini realiseerida väärtust omanike jaoks.

Meeskond

RANDU RIIBERG

juriidiline nõustamine, ettevõtlus, juhtimisalane konsulteerimine

EstoniaUnited KingdomRussian FederationFinland

MARKO VIRKEBAU

nõustamine, juhtimine, start-up founder

EstoniaUnited KingdomRussian Federation

ARVI PERV

juhtimine, ettevõtlus, äriturvalisus, sisekontroll

EstoniaUnited KingdomRussian FederationGermany

Kogemus

Blogi

Lisaks tavapärastele nõustamisteenustele tekkis 2020 esimeses kvartalis suur nõudlus ettevõtete kriisinõustamise järele. Tulenevalt koroonaviirusega kaasnevatest väljakutsetest on SPMamagement meeskond osalemas erinevate ettevõtete ja organisatsioonide kriisijuhtimises. Meie missiooniks on panustada Eesti tootmisettevõtete suutlikusse liikuda läbi praeguse kriisi kasutades selleks parimaid tööriistu ning tulla kriisist välja võitjana.  Oleme tänase kriisiga jõudnud nõustada ettevõtteid muuhulgas nii tööjõuga seonduvate...

Toom Tekstiil sai uued kodumaised omanikud Viljandimaa üks suuremaid tööandjaid, alates 1995. aastast tegutsev AS Toom Tekstiil sai uued kodumaised omanikud, kelle eesmärgiks on jätkata Viljandis ja Abja-Paluojas nii Eesti turule kui ekspordiks mõeldud tekstiili – ja mööblitoodete valmistamist. Eelmise nädala lõpus allkirjad saanud tehingu järgi müüsid ASi Toom Tekstiili senised aktsionärid Illimar Toom ja...

Kontakt

Smart production management OÜ

Pärnu, A. H. Tammsaare pst 10c, 80015
info@spmanagement.ee
+372 5072404

Võta meiega ühendust